top of page

Úspěšný byznys firem

Jako trenér, poradce a tvůrce systémů pomáhám firmám
a týmům rozvíjet obchodní kompetence, budovat úspěšný tým, zefektivňovat procesy, rozvíjet networking, KAM management
a dosahovat tím úspěšného byznysu. Spolupracuji na změnách prodejního procesu, definici prodejní strategie, manažerském rozvoji a podporuji implementaci v praxi.

Přitažlivá osobní
značka

V roli architekta osobních značek vedu své klienty k uvědomění si vlastních zdrojů, definování odlišnosti, nastartování vnitřní motivace
a definování strategie růstu osobní značky. Spolupracuji na tvorbě prezentace osobní značky, překonání překážek, rozvoji a implementaci prvních kroků. Klienti využívají ve své praxi mého průvodce Osobní marketing a digitální hub Kulturea.cz.

Vyhledavaná firemní kultura

Podílím se zákazníky na definici, strategii, prezentaci a rozvoji firemní kultury, aby se stala motivačním a tvůrčím prostředím pro stálé zaměstnance a vyhledávaným prostředím pro nové zaměstnance.
Jako poradce, lídr změn a tvůrce prezentace vedu management, ale
i zaměstnance k nutným změnám, spolupráci a rozvoji.

Úspěšný lídr změn

Koučuji a jsem poradcem úspěšných manažerů, kteří potřebují vystoupit ze své komfortní zóny, připravují zásadní změny nebo potřebují novou inspiraci pro to, co dělají. Manažeři od mě očekávají vysokou míru důvěryhodnosti, zaměření na jejich praxi, mé nasazení
a přinášení inspirativních nápadů pro jejich rozhodování.

Angažovaný
zaměstnanec

Podílím se na zvýšení sebemotivace jednotlivců, zavádění změn
a motivačních nástrojů, překonávání sydromu vyhoření, generační spolupráce, komunikace s mladými zaměstnanci a zapojení managementu. Po nějakou dobu se stávám jedním z lídrů a motivátorů změn v prostředí svých klientů. Zaměstnanci během rozvoje využívají unikátní nástroj OK POSTOJ.

Vzdělávací portály
a interní knowledge management

Vytvářím online vzdělávací portály za účelem digitalizace know-how a zvýšení efektivity rozvoje zaměstnanců. Jako producent se podílím se
na tvorbě e-learningových kurzů, motivačních videí a kurzů virtuální reality. Podílím se na zavádění prvků gamifikace, smysluplného onboardingu
a motivace rozvoje.

bottom of page