top of page

Články

Proč osobní značky podporují firemní brand?

Odhadovaná finanční hodnota nejvýznamnějších firemních značek dosahuje závratných sum.
 

Značky těch nejznámějších firem mnohokrát představují to nejcennější aktivum, které časopis Forbes vyčísluje na miliardy dolarů. Za takovými „brandy“ stojí často nejen kvalitní a inovativní produkty, ale i marketingové aktivity namířené na podporu těchto značek.

Se silnou značkou si tak zákazníci dokážou spojit určitou představu, sdělitelný příběh a výrazné emoce.

Síla značky nefunguje však pouze směrem k zákazníkům, ale její působení je namířeno také k vlastním zaměstnancům. Ještě nedávno převládalo pravidlo, kdy se osobní renomé člověka posuzovalo pouze podle toho, jakou profesi vykonává a u kterého zaměstnavatele je zaměstnán. I proto se cílem personálního marketingu stalo vytváření značek „dobrého zaměstnavatele“, tedy strategie komunikace s aktuálními a především potenciálními zaměstnanci. Taková strategie měla tak napomoci stabilizaci, ale také přilákání schopných, motivovaných a loajálních profesionálů. Co však přineslo rozšíření a dostupnost nástrojů sebeprezentace? Jak se mění strategie personálního marketingu ve světle individuálního budování vlastních značek?

Sebeprezentace na sociálních sítích a široké možnosti online prostředí otevírají nové příležitosti osobního zviditelnění. V profesní oblasti to Keith Ferrazzi popisuje tak, že se z nás stávají svým způsobem samostatné firmy, které by se také jako firmy měly chovat. Tedy připravit si vlastní komunikační strategie stejně, jako si je tvoří a naplňují mnohé firmy. Tato změna nezůstává nepostřehnuta u profesionálů zabývajících se personálním marketingem a náborem zaměstnanců. Silné osobní značky úspěšných manažerů, specialistů marketingu, ale také učitelů, nebo sportovců mohou být schopny posilovat nebo upevňovat renomé a známost značek jejich stávajících a budoucích zaměstnavatelů. Vždyť mnozí novináři, manažeři, konzultanti jsou dnes často známější než společnosti, pro které pracují.

Náboráři s touto skutečností dnes již běžně pracují, ale vnímají nejen schopnost vlastního zviditelnění, ale i profesní profilaci daného člověka a skutečné výsledky vycházející z rozpoznatelného talentu. Aby se totiž mohl dostavit pozitivní efekt ze spojení renomovaných firemních a osobních značek, musí za nimi být více, než jen schopnost zviditelnění. Stejně jako mapa k pokladu nesměřuje k prázdné truhle, budovaná „visibilita“ jednotlivců je jen prostředkem sebeprezentace, ne však jejím cílem.

Článek_Osobní značky

Název článku

článek v přípravě

Název článek

článek v přípravě

bottom of page